-->

ਵੈਲੂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ Value Punjabi Song Lyrics R Nait

Value Punjabi Song Lyrics in Punjabi - English by R Nait. ਵੈਲੂ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ. R Nait's  New song Value writen Also by R Nait


value song lyrivs in Punjabi and English


Song Value
Singer R Nait, Gurlez Akhtar
Lyrics R Nait
Musician Laddi Gill


Value Punjabi Song Lyrics Punjabi


ਹਾਏ  ਉਹ  ਵੀ  ਸੀਗਾ  ਟਾਇਮ

ਕਦੇ  ਦਿਲ  ਮੇਰਿਆ  ਓਏ 

ਜਦੋਂ  ਗੁੱਡੀ  ਸੀ  ਪਯਾਰਾ  ਵਾਲੀ 

ਲਾਉਂਦੀ  ਧੁਣਕੇ 


ਹੁਣ  ਓਹਨੂੰ  ਨੀਂਦ  ਖੌਰੇ 

ਕਿੱਦਾਂ  ਆਉਂਦੀ  ਆਉਣੀ 

ਜਿਹੜੀ  ਸੋਂਦੀ  ਸੀਗੀ 

ਸਾਨ੍ਹ  ਦੀ  ਆਵਾਜ਼  ਸੁਣਕੇ 


ਉਹ  ਦਿਲਾਂ  ਆਪ  ਦੁਖੀ  ਹੁੰਦਾ 

ਨਾਲ  ਮੈਨੂੰ  ਵੀ  ਰੁਵਾਉਣਾ    

ਆਪ  ਦੁਖੀ  ਹੁੰਦਾ 

ਨਾਲ  ਮੈਨੂੰ  ਵੀ  ਰੁਵਉਣੇ 


ਜਦੋਂ  ਤੇਰੇ  ਸੀਨੇ  ਤੇ 

ਖਰੋਚ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 


ਉਹ  ਘਟ  ਜਾਂਦੀ  ਆਏ 

ਪੁਰਾਣਿਆਂ  ਦੀ  ਵੈਲੂ  ਪਾਗਲਾ 

ਓਏ  ਐਥੇ  ਜਦੋਂ  ਕੋਈ 

ਨਵੀਂ  ਚੀਜ  ਲੌਂਚ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 


ਜਾਂਦੀ  ਐ 

ਪੁਰਾਣਿਆਂ  ਦੀ  ਵੈਲੂ  ਪਾਗਲਾ 

ਓਏ  ਐਥੇ  ਜਦੋਂ  ਕੋਈ 

ਨਵੀਂ  ਚੀਜ  ਲੌਂਚ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 


ਓਏ  ਪੁਲਾਂ  ਥੱਲਿਓਂ  ਲੰਗੇ  ਪਾਣੀ 

ਕਦੋਂ  ਮੁੜ  ਦੇ 

ਓਏ  ਭਲਾ  ਦੱਸ  ਖਾ  ਮੁਸੀਬਤਾਂ  ਦਾ 

ਹਲ  ਕਿਥੇ  ਆਈ 


ਜਿਹੜਾ  ਤੇਰੀ  ਥਾਂ  ਤੇ  ਓਹਨਾ 

ਨਵਾਂ  ਲੱਭਿਆ  ਆਏ 

ਜੱਟਾ  ਓਹਦੇ  ਵਿਚ 

ਤੇਰੇ  ਵਾਲੀ  ਗੱਲ  ਕਿਥੇ  ਐ 


ਜਿਹੜੇ  ਬੰਦੇ  ਹੁੰਦੇ 

ਵੀਰੇ  ਸਾਫ  ਦਿਲਾਂ  ਦੇ 

ਜਿਹੜੇ  ਬੰਦੇ  ਹੁੰਦੇ 

ਵੀਰੇ  ਸਾਫ  ਦਿਲਾਂ  ਦੇ 


ਖੁਦਾ  ਤਕ  ਤਾਂ  ਓਹਨਾ  ਦੀ 

ਅੱਪਰੋਅਚ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 


ਉਹ  ਘਟ  ਜਾਂਦੀ  ਐ 

ਪੁਰਾਣਿਆਂ  ਦੀ  ਵੈਲਿਊ  ਪਾਗਲਾ 

ਓਏ  ਐਥੇ  ਜਦੋਂ  ਕੋਈ 

ਨਵੀਂ  ਚੀਜ  ਲੌਂਚ  ਹੁੰਦੀ  ਐ 


ਜਾਂਦੀ  ਆਏ 

ਪੁਰਾਣਿਆਂ  ਦੀ  ਵੈਲੂ  ਪਾਗਲਾ 

ਓਏ  ਐਥੇ  ਜਦੋਂ  ਕੋਈ 

ਨਵੀਂ  ਚੀਜ  ਲੌਂਚ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 


ਹਾਏ  ਨੀ  ਕਾਸ਼  ਮੇਰੀ  ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਚ 

ਤੂੰ ਹੀ  ਲਿਖੀ  ਜਾਂਦੀ 

ਨੀ  ਮੈਂ  ਲੋਕਾਂ  ਕੋਲੋਂ 

ਲੁਕ  ਲੁਕ  ਕ੍ਯੂਂ  ਰੋਣਾ  ਸੀ 


ਲੋਕਾਂ  ਦਾ  ਤਾਂ  ਹੁੰਦਾ  ਹੋਊਗਾ 

ਸੋਨੇ  ਤੇ  ਸੁਹਾਗਾ 

ਐਥੇ  ਜੱਟ  ਦਾ  ਸੁਹਾਗਾ  ਹੀ 

ਸੋਨੇ  ਦਾ  ਹੋਣਾ  ਸੀ 


ਲੱਖ  ਹੋਵੇ  ਬੰਦਾ  ਵੀਰੇ 

ਵੈਪੋਨਾ  ਵਾਲਾ 

ਲੱਖ  ਹੋਵੇ  ਬੰਦਾ  ਵੀਰੇ 

ਵੈਪੋਨਾ  ਵਾਲਾ 


ਓਏ  ਗੋਲੀ  ਨਾਲ  ਨਾ 

ਮਾਸ਼ੂਕ  ਕਦੇ  ਠੋਕ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 


ਉਹ  ਘਾਟ  ਜਾਂਦੀ  ਆਏ 

ਪੁਰਾਣਿਆਂ  ਦੀ  ਵੈਲੂ  ਪਾਗਲਾ 

ਓਏ  ਐਥੇ  ਜਦੋਂ  ਕੋਈ 

ਨਵੀਂ  ਚੀਜ  ਲੌਂਚ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 


ਜਾਂਦੀ  ਆਏ 

ਪੁਰਾਣਿਆਂ  ਦੀ  ਵਲੁਏ  ਪਾਗਲ 

ਓਏ  ਐਥੇ  ਜਦੋਂ  ਕੋਈ 

ਨਵੀਂ  ਚੀਜ  ਲੌਂਚ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 


ਹਾਏ  ਨੀ  ਬੱਚਿਆਂ  ਦਾ  ਵਾਂਗੂ 

ਤੇਰਾ  ਪਿਆਰ  ਪਾ  ਲਿਆ  ਨੀ 

ਆ  ਫੇਰ  ਤੇਰੇ  ਨਾਲ  ਹੀ 

ਰਿਸ਼ਤਾ  ਹੀ  ਖੂਨ  ਦਾ  ਕੁੜੇ 


ਨੈਟ  ਉੱਤੇ  ਸੋਹਣੀਆਂ  ਤਾਂ 

ਮਾਰ  ਦੀਆ  ਬਹੁਤ 

ਪਾਰ  ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ  ਰੌਲਾ  ਤਾਂ 

ਸੁਕੂਨ  ਦਾ  ਆਏ  ਕੁੜੇ 


ਜਦੋਂ  ਸਾਹਿਬਾ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 

ਪਹਿਰਾਵਾ  ਵੱਲ  ਦੀ 

ਜਦੋਂ  ਸਾਹਿਬਾ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 

ਪਹਿਰਾਵਾ  ਵੱਲ  ਦੀ 


ਵੱਡੇ  ਵੱਡੇ  ਮਿਰਜ਼ਿਆ  ਦੀ 

ਕੋਚ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 


ਉਹ  ਘਾਟ  ਜਾਂਦੀ  ਆਏ 

ਪੁਰਾਣਿਆਂ  ਦੀ  ਵੈਲੂ  ਪਾਗਲਾ 

ਓਏ  ਐਥੇ  ਜਦੋਂ  ਕੋਈ 

ਨਵੀਂ  ਚੀਜ  ਲੌਂਚ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 


ਜਾਂਦੀ  ਆਏ 

ਪੁਰਾਣਿਆਂ  ਦੀ  ਵੈਲੂ  ਪਾਗਲਾ 

ਓਏ  ਐਥੇ  ਜਦੋਂ  ਕੋਈ 

ਨਵੀਂ  ਚੀਜ  ਲੌਂਚ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 


ਤੈਨੂੰ  ਇੱਦਾਂ  ਕਾਤੋਂ  ਲੱਗਦਾ  ਐ 

ਤੂੰ  ਹੀ  ਕੱਲਾ  ਦੁਖੀ 

ਮੇਰੇ  ਨਾਲ  ਵੀ  ਤਾਂ 

ਬੀਤਦੀ  ਆਏ  ਸੇਮ ਵੇ 


ਹਾਏ  ਤੇਰੇ  ਬਿਨਾ  ਜਿਓਣਾ  ਲਗੇ 

ਮੌਤ  ਵਰਗਾ 

ਐਵੇਂ  ਕਾਤੋਂ  ਰਹਿਣਾ  ਕਰਦਾ 

ਬਲੇਮ  ਵੇ 


ਭੁੱਲੇ  ਨਹੀਓ  ਜਾਂਦੇ  ਦਿਨ 

ਧੀਆਂ  ਵਰਗੇ 

ਭੁੱਲੇ  ਨਹੀਓ  ਜਾਂਦੇ  ਦਿਨ 

ਧੀਆਂ  ਵਰਗੇ 


ਜਿਹੜੇ  ਕਦੇ  ਕਠੇਯਾ  ਨੇ 

ਮਾਨੇ  ਹੁੰਦੇ  ਆ 


ਨਵੀਆਂ  ਦਾ  ਚਾਹ  ਤਾਂ 

ਮਸਾਂ  9 ਦਿਨ  ਦਾ 

ਅੱਡਿਆਂ  ਪੁਰਾਣੇ  ਤਾਂ 

ਪੁਰਾਣੇ  ਹੁੰਦੇ  ਆ 


ਉਹ   ਘਾਟ  ਜਾਂਦੀ  ਆਏ 

ਪੁਰਾਣਿਆਂ  ਦੀ  ਵੈਲੂ ਪਾਗਲਾ 

ਓਏ  ਐਥੇ  ਜਦੋਂ  ਕੋਈ 

ਨਵੀ  ਚੀਜ  ਲੌਂਚ  ਹੁੰਦੀ  ਆਏ 


ਹਾਏ  ਵੇ  ਨਵੀਆਂ  ਦਾ  ਚਾਹ  ਤਾਂ 

ਮਾਸਾ  9 ਦਿਨ  ਦਾ 

ਅੱਡਿਆਂ  ਪੁਰਾਣੇ  ਤਾਂ 

ਪੁਰਾਣੇ  ਹੁੰਦੇ  ਆ 


Value Punjabi Song Lyrics In English


Haye Oh Vi Siga Time

Kade Dila Mereya Oye

Jadon Guddi Si Pyara Wali

Laundi Dhunke


Hunn Ohnu Nind Khaure

Kidda Aundi Auni

Jehdi Sondi Sigi

Sanha Di Awaz Sunke


Oh Dilan Aap Dukhi Hunda

Naal Mainu Vi Ruvone

Aap Dukhi Hunda

Naal Mainu Vi Ruvone


Jadon Tere Seene Te

Kharoch Hundi Ae


Oh Ghat Jandi Ae

Puraneya Di Value Pagla

Oye Aithe Jadon Koi

Nawi Cheej Launch 

Hundi Ae


Jandi Ae

Puraneya Di Value Pagla

Oye Aithe Jadon Koi

Nawi Cheej Launch 

Hundi Ae


Oye Pula Thallo 

Lange Pani

Kadon Mudd De

Oye Bhala Dass 

Kha Musibata Da

Hal Kithe Ae


Jehda Teri Thaa Te Ohna

Nawa Labheya Ae

Jatta Ohde Wich

Tere Wali Gall Kithe Ae


Jehde Bande Hunde

Veere Saaf Dila De

Jehde Bande Hunde

Veere Saaf Dila De


Khuda Tak Taa Ohna Di

Approach Hundi Ae


Oh Ghat Jandi Ae

Puraneya Di Value Pagla

Oye Aithe Jadon Koi

Nawi Cheej 

Launch Hundi Ae


Jandi Ae

Puraneya Di Value Pagla

Oye Aithe Jadon Koi

Nawi Cheej 

Launch Hundi Ae


Haye Ni Kash Meri 

Zindagi Ch

Tu Hi Likhi Jandi

Ni Main Lokan Kolon

Luk Luk Kyun Rona Si


Lokan Da Taan 

Hunda Houga

Sone Te Suhaga

Aithe Jatt Da Suhaga Hi

Sone Da Hona Si


Lakh Howe Banda Veere

Weapon’aa Wala

Lakh Hove Banda Veere

Weapon’aa Wala


Oye Goli Naal Na

Mashook Kade 

Thok Hundi Ae


Oh Ghat Jandi Ae

Puraneya Di Value Pagla

Oye Aithe Jadon Koi

Nawi Cheej Launch 

Hundi Ae


Jandi Ae

Puraneya Di Value Pagla

Oye Aithe Jadon Koi

Nawi Cheej Launch 

Hundi Ae


Haye Ni Bacheya Da Wangu

Tera Pyaar Paa Leya Ni

Ya Fer Tere Naal Hi

Rishta Hi Khoon Da Kude


Nait Utte Sohniya Taan

Mar Diya Bahut

Par Mera Sara Raula Taa

Sukoon Da Ae Kude


Jadon Sahiba Hundi Ae

Phrava Wall Di

Jadon Sahiba Hundi Ae

Phrava Wall Di


Wadde Wadde 

Mirzeya Di

Coach Hundi Ae


Oh Ghat Jandi Ae

Puraneya Di Value Pagla

Oye Aithe Jadon Koi

Nawi Cheej Launch 

Hundi Ae


Jandi Ae

Puraneya Di Value Pagla

Oye Aithe Jadon Koi

Nawi Cheej Launch 

Hundi Ae


Tainu Eddan Kaaton 

Lagda Ae

Tu Hi Kalla Dukhi

Mere Naal Vi Taan

Beetdi Ae Same Ve


Haye Tere Bina 

Jeona Lage

Maut Warga

Aiven Kaaton 

Rehna Karda

Blame Ve


Bhulle Nahio Jande Din

Dheeya Warge

Bhulle Nahio Jande Din

Dheeya Warge


Jehde Kade Katheya Ne

Maane Hunde Aa


Naweya Da Chaah Taan

Masaa 9 Din Da

Addeya Purane Taan

Purane Hunde Aa


Oh Ghat Jandi Ae

Puraneya Di 

Value Pagala

Oye Aithe Jadon Koi

Navi Chij Launch 

Hundi Ae


Haye Ve Naweya 

Da Chaah Taan

Masaa 9 Din Da

Addeya Purane Taan

Purane Hunde Aa


Value Punjabi Song Video


Related Posts